logo Facebook
i slova jsou činy

Organizace spojených národů vyzývá k ochraně pracovníků médií

01. listopadu 2018 13:00 / autor: Monitor

Na 2. listopadu připadá každoročně Mezinárodní den k ukončení beztrestnosti za zločiny proti novinářům, který vyhlašuje Organizace spojených národů. Profesní organizace novinářů a vydavatelů upozorňují, že zabíjení novinářů nemůže utlumit pravdu. Vyzývají naopak, aby se násilí páchané na novinářích stalo předmětem veřejného odsouzení a odporu. Vyšetření těchto činů a potrestání viníků musí být předmětem společného zájmu občanů. Světová organizace UNESCO vyhlásila v letošním roce 2. listopadu kampaň s názvem #TruthNeverDies, do které se zapojila také WAN-IFRA ­– Světová asociace novin a vydavatelů zpravodajství. WAN-IFRA vyzývá vydavatele z celého světa, aby se do kampaně zapojili prostřednictvím publikování materiálů UNESCO a WAN-IFRA.

Důvodem pro pořádání kampaně je to, že ve světě stále stoupá počet útoků na novináře. To ohrožuje společenskou roli médií a na druhé straně usnadňuje zneužívání moci ze strany vlád, nahlodává svobodu tisku a ohrožuje naše právo na informace. Vidíme, že se celkové klima beztrestnosti za útoky na novináře šíří do stále více zemí ve srovnání s minulostí. Velká většina těch, kdo se dopustili vražd a útoků na novináře není volána k odpovědnosti a odsouzena. Devadesát procent vražd novinářů zůstává nepotrestáno. To živí opakování násilí a šíří strach, který chrání zločince a zároveň podkopává roli žurnalistiky ve společnosti. Mezinárodní společenství se musí probudit a podniknout kroky potřebné na všech úrovních, aby byla odhalena pravda o pachatelích útoků vražd novinářů.

Od začátku letošního roku bylo ve světě v souvislosti s jejich prací zabito 45 novinářů, jak uvádí CPJ – Výbor na obranu novinářů. Jedná se nárůst proti minulému roku. Navíc není zahrnuto 17 dalších případů zabití, kde motiv není zcela jasný.  Rétorika namířená proti tisku není sice přímo propojena s rostoucím počtem vražd novinářů, ale analytici říkají, že vytváří prostředí, kde mohou vraždy vzkvétat WAN-IFRA v této souvislosti upozorňuje, že s rostoucí „kulturou beztrestnosti“ počítali například nedávno vrahové saudského novináře pocházející z oficiálních struktur.

Výkonný ředitel Unie vydavatelů Václav Mach v té souvislosti uvedl: „Je důležité bránit svobodu tisku a novinářů soukromých a veřejnoprávních médií. Stejně tak je třeba hlídat a chránit férové podmínky na mediálním trhu, aby nedocházelo k poškozování soukromých vydavatelů, kteří jsou nositeli šíře, rozmanitosti a nezávislosti produkovaného novinářského obsahu.“

S cílem posílit bezpečnost novinářů zahájila IFJ – Mezinárodní federace novinářů kampaň za přijetí Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti a nezávislosti novinářů a dalších pracovníků médií. Ke kampani se připojily další mezinárodní profesní organizace novinářů, pracovníků médií, provozovatelů vysílání a vydavatelů tisku. Úmluva si klade za cíl formulovat principy ochrany novinářů, které nejsou doposud součástí žádné mezinárodní úmluvy nebo podobného mezinárodně závazného dokumentu, který by mediální profesionály chránil. Iniciativu podpořili i představitelé řady zemí Evropy, Středního východu, Severní Afriky, Latinské Ameriky, Asie a Severní Ameriky. Text úmluvy je přístupný na webu IFJ.

Pět důvodů, proč iniciativu podpořit


  1. Úmluva by napravila mezeru v mezinárodním právu, pokud jde o závazné normy, které konkrétně stanoví záruky pro pracovníky sdělovacích prostředků.

  2. Úmluva zahrnuje nejen nezvratné povinnosti, jako je ochrana novinářů před útoky na jejich život, svévolným zatčením nebo vynuceným zmizením, ale i jiné, které se dosud nacházejí pouze v měkkém právu, jako je povinnost chránit důvěrnost novinářských zdrojů; nesmí být zneužívána národní bezpečnost k tomu, aby bránila práci novinářů prostřednictvím jejich svévolného zadržování; vyžaduje provést účinné šetření případů, kdy byly spáchány trestné činy proti novinářům, schopnost pohnat před soud nejen vlastní aktéry, ale i morální původce zločinů proti novinářům.

  3. Úmluva zahrnuje nejen novináře, ale všechny profesionály v médiích, kteří jsou každodenně ohroženi, jako jsou kameramani, řidiči, tlumočníci atd.

  4. Úmluva umožňuje odhalovat systematické porušování pravomocí jinými osobami než přímými oběťmi a účinně tak potlačovat autocenzuru.

  5. Úmluva stanoví prozatímní opatření a urychlené řízení v případě svého porušení.


Jak se k iniciativě připojit?

Více informací k návrhu mezinárodní úmluvy najdete na webu WAN-IFRA. K podpoře Mezinárodního dne k ukončení beztrestnosti za zločiny proti novinářům se můžete přihlásit na sociálních sítích prostřednictvím hashtagu #TruthNeverDies nebo #PravdaNikdyNeumírá.