logo Facebook
i slova jsou činy

Václav Klaus ml. patrně nechápe náš mediální systém

06. listopadu 2018 20:58 / autor: Martin Komárek

Novináři a politici se navzájem sebe bojí a nerozumí si. Nedokázal jsem vysvětlit ani svému tátovi, ani kolegům z klubu ANO, že novináři nejsou placeni jejich nepřáteli, aby o nich zveřejňovali špínu. Svým kolegům novinářům jsem zase nedokázal vysvětlit (a je to asi moje chyba, ale já to ještě třeba dokážu), že ne všichni politici jsou totální zm…i (jak by řekl pan prezident), kteří se snaží jenom obohatit, krást a dělat ničemnost. Mezi politiky a novináři je nepřekročitelný příkop. Tady je nekomunikace, tady se trvale střílí. Naštěstí většinou nad hlavy druhé strany. Cestu z toho ukáže, až transformace tradičních médií. Ta přirozená, kterou si vynucují nové technologie, ale i posuny ve společnosti. I ta klasická parlamentní demokracie, jak jsme ji přebrali z Anglie a Francie raného novověku, už takhle fungovat nebude. A jinak budou fungovat i média.

Proto trochu pobaveně sleduji, co se děje v Poslanecké sněmovně. Před měsícem školský výbor, z iniciativy vlastního předsedy, přijal usnesení, ve kterém kritizuje odvysílání jedné reportáže ve Zprávičkách na Déčku České televize a vyzývá sněmovnu, aby se „hrubým odchýlením od poslání České televize“ zabývala.  Myslím, že to je, slušně řečeno, zhovadilost. V našem systému, který patrně Václav Klaus mladší nechápe (ve školství je výborný, ale tohle nechápe), je mezi politiky a média vložena Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která má dbát na to, aby zpravodajství bylo objektivní a vyvážené, tak jak je to v zákoně. Pak tu jsou ještě malé rady, rozhlasová a televizní, které můžou do jisté míry kontrolovat hospodaření a také požadovanou vyváženost těch médií. Parlament s tím nemá co dělat. Je to klasický koncept, kdy politici neřídí veřejnoprávní vysílání. To není státní vysílání, to je veřejnoprávní autonomní vysílání a v tom je právě jeho síla. Není závislé na politicích.