logo Facebook
i slova jsou činy

Zdeněk Holý: POTŘEBOVALI JSME, ABY STUDENTI MOHLI VYTVÁŘET FILMOVÉ ŠTÁBY

07. ledna 2019 13:00 / autor: Jan Mrzena

Děkanem Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění se stal Zdeněk Holý v květnu 2016. Při prvním setkání mu dal rektor Jan Hančil do ruky podstatný materiál, „…tady máte nový vysokoškolský zákon – seznamte se s ním. To, že neznám dokonale vysokoškolský zákon, jsem tenkrát cítil jako deficit,“ vzpomínal Zdeněk Holý na první kroky po uvedení do funkce. „Jedna z věcí, které má děkan plnit, je zákonné fungování fakulty. To bylo podstatné, takže jsem spoustu věcí dával institucionálně do pořádku.“ Situace na vysokých školách a v celé společnosti se mění. „Lidé jsou si vědomi svých zákonných práv a povinností. Třeba z hlediska přijímacího řízení a odvolání neustále na vysokých školách narůstá právní agenda, takže je třeba mít tyhle věci v pořádku,“ naznačil děkan problémy, které musel po nástupu do funkce řešit.

Institucionální změny nebyly příliš populární. „Snažili jsme se i zpřísnit studentům průběh samotného studia. Pokusili jsme se omezit množství individuálních studijních plánů, množství přerušení studia, protože ta škola je založená na principu filmového štábu. Jednotlivé katedry dodávají svoje studenty, kteří společně natáčejí,“ vysvětlil Zdeněk Holý, „v ukazatelích o organizaci studia vidím už teď zjevné pokroky.“ FAMU má přirozeně ambice navázat na úspěchy studentů z dřívější doby. „Úspěchy jsou dané tím, nakolik jsme schopni profesně připravovat naše studenty, na druhou stranu také talentovými předpoklady našich studentů.“

Akademický senát FAMU navrhl v květnu 2018 rektorovi AMU Janu Hančilovi, aby Zdeňka Holého z funkce děkana odvolal. Ten návrhu nevyhověl. „Žijeme v době, která je velmi vyostřená. Rozdělení společnosti se týká celého západního světa,“ zobecnil své pocity ze situace na FAMU její děkan. „Tímto prizmatem vnímám i to, co se děje na FAMU. Je to symptom doby a musím říct, že z mojí strany a ze strany vedoucích kateder vždy existovala ruka orientovaná směrem k akademickému senátu, abychom hledali společná řešení.“ Akademický senát fakt, že rektor nevyhověl jeho návrhu na odvolání děkana z funkce, řeší soudní cestou. Žalobu podal k Městskému soudu v Praze. Spor je o tom, zdali má rektor právo rozhodovat o jmenování a odvolání děkana, nebo „pouze podepisuje“ návrhy akademického senátu. „Nejsem právník, ale podle mě ta kompetence je v rukou pana rektora,“ vysvětlil Zdeněk Holý. Akademický senát současně požaduje, aby právní služby na soudní řízení byly hrazeny z rozpočtu FAMU. Děkan se tak dostal do situace, kdy má podepisovat faktury „sám proti sobě“. Zdeněk Holý vnímá, že by senát na svou činnost nějaké prostředky mít měl, sledovat bude pouze přiměřenost nákladů. Soudy budou soudit, pravděpodobně vzniknou judikáty. Mezitím život poběží dál - Zdeněk Holý doslouží svůj mandát, budou nové volby do akademického senátu…a především další volba děkana.

Děkan přiblížil i to, co se za poslední dva roky na FAMU podařilo (například obnovení ateliérových cvičení). Popsal, jak vzniká filmové podhoubí, které by mohlo vést ke zvyšování kvality a prestiže českých filmů, zdůraznil kvalitu výstupů katedry animované tvorby. Přiblížil i některé mezinárodní projekty fakulty. Rozhovor se také dotkl výzkumného projektu NAKI (podpořilo ho ministerstvo kultury 52 miliony), ze kterého vzešla certifikovaná metoda digitalizace filmů DRA – v rámci projektu vznikla na FAMU laboratoř zaměřená na restaurování filmů. V létě byla uzavřena deklarace o spolupráci mezi FAMU a NFA při digitalizaci starších českých filmů, jak se jí daří naplňovat? Jaké starší celuloidové poklady se díky tomu dostanou k divákům? Zdeněk Holý také napsal scénář k celovečernímu hranému filmu Lesní vrah, který natáčí spolu s režisérem Radimem Špačkem.

Exkluzivní rozhovor Jana Mrzeny s děkanem FAMU (nejen o FAMU) Zdeňkem Holým můžete vidět na Českých médiích právě zde!