logo Facebook
i slova jsou činy

Renata Klusáková (iniciativ Za otevřenou Vltavu): Rada Českého rozhlasu v současné době už neplní svou funkci

23. července 2019 13:00 / autor: Monitor

Na Českých médiích pokračujeme ve zveřejňování projevů ze Senátu. Jednání o petici "Braňme média veřejné služby" se změnilo na veřejné slyšení zainteresovaných kombinované s projevy senátorů. Prostor dostali také lidé z médií. Publicistka Českého rozhlasu (Vltava) Renata Klusáková: "Jsem posluchačka Českého rozhlasu, zaměstnankyně Českého rozhlasu a zároveň zástupce iniciativy Za otevřenou Vltavu, která je součástí platformy Svobodu médiím. Za 2005 signatářů otevřeného dopisu, který iniciativa Za otevřenou Vltavu zaslala v loňském roce generálnímu řediteli Českého rozhlasu a Radě Českého rozhlasu, chci vyslovit přesvědčení, že Rada Českého rozhlasu v současné době už neplní svou funkci, a to podle naší zkušenosti proto, že už není orgánem, který zastupuje veřejnost a který vykonává jakousi nezávislou kontrolní činnost. Naopak Rada Českého rozhlasu je od veřejnosti zcela odtržená.

Rada se uzavřela v úřednickém režimu, nejedná veřejně, podněty posluchačů vyřizuje s pokryteckou formálností, její veřejná jednání nepočítají s diskusí s veřejností a písemný kontakt s veřejností zatížila takovou mírou procedurálních obstrukcí, že jej v podstatě znemožnila. Na důležité podněty reaguje alibisticky, nedůležité podněty naopak zveličuje.

Stížnost iniciativy Za otevřenou Vltavu, kterou jsme podali na generálního ředitele Českého rozhlasu za nedodržování kodexu Českého rozhlasu, a to v řešení problematiky kolem stanice Vltava. Jeden z bodů byl například to, že pan ředitel s iniciativou Za otevřenou Vltavu nekomunikoval bez zbytečných průtahů, jak mu kodex ukládá. Rada tuto situaci vyřešila nebo tuto naši stížnost, tento bod například vyřešila tak, že stížnost předala řediteli k vyjádření, pan ředitel samozřejmě napsal, že nic neporušil, a tím bylo vše vyřešeno. Rada převedla stížnosti posluchačů na vedení jmenováním ombudsmana, který zametá stížnosti pod koberec. Čili na Radu tím pádem přichází méně stížností, což je vykládáno jako spokojenost s vysíláním Českého rozhlasu. Do Rady byli v poslední době jmenováni dva radní, za nimiž nestojí žádné společensky významné organizace, jako stály za jinými nezvolenými kandidáty. Posílalo se tak zastoupení tohoto typu radních v současné Radě. Nechci spekulovat o tom proč a čí je to zájem.

Vážení senátoři a vážené senátorky. Tady se teď bojuje o obsazení do Rady České televize a do Rady ČTK. Prosím nedopusťte, aby tyto rady dospěly do situace, v jaké už je nyní Rada Českého rozhlasu. Děkuji, že jsem tu mohla vystoupit, že jsem mohla říct to, co mám na srdci, svobodně, je to pro mě doklad toho, že svoboda slova stále existuje a že se nemusím bát toho, že zítra budu z Českého rozhlasu propuštěna."