logo Facebook
i slova jsou činy

Blesk má milion čtenářů!

13. května 2017 06:00 / autor: Jan Mrzena

Nejčtenějším celostátním deníkem zůstává v prvním čtvrtletí Blesk. Jeho čtenost se zvýšila o 0,5 % na hranici 1 milionu čtenářů. Druhým titulem je Mladá fronta DNES s 605 tis. čtenářů na vydáni a třetí je deník Právo s 270 tis. čtenářů. Největšího nárůstu počtu čtenářů ve srovnání s minulými výstupy za 2. pololetí 2016 dosáhl deník Hospodářské noviny, jejich počet se zvýšil o 7,3 %. Téměř stejná zůstala čtenost celostátní sítě novin Deník ČR, která dosáhla 602 tisíc osob. Nejvyšší počet čtenářů má mediální dům CZECH NEWS CENTER 3 335tis.

 

 

 

 Postavení nejčtenějšího suplementu posílil titul Blesk magazín TV. Druhým nejčtenějším zůstává TV Magazín. Počet svých čtenářů zvýšilo proti minulému období celkem 8 suplementů a u jednoho zůstal počet čtenářů stejný. Největší nárůst počtu čtenářů vykázal Ego! magazín Hospodářských novin, jehož čtenost na vydání vzrostla o více než 11 procent. Druhým titulem co do nárůstu počtu čtenářů byla příloha Deník Víkend (+ 5,9 procenta) a třetím Pátek Lidových novin (+ 4,1 procenta).

U časopisů výsledky ukazují největší nárůst počtu čtenářů měsíčníku ForMen, s navýšením o 42,3 procenta. K hranici růstu 20 % se přiblížily nebo ji překročily ještě dva další časopisy, a to sice Instinkt (+ 19,8 procenta) a Můj dům (+ 20,5 procenta). Dalších 8 časopisů z různých žánrových skupin dosáhlo nárůstu počtu čtenářů vyššího než 10 procent. Celkově vzrostla čtenost většiny titulů v žánrových skupinách časopisů o vaření, péče o zdraví, IT časopisů a časopisů o bydlení, ale také například motoristických či křížovkářských časopisů.

Nejčtenějším magazínem byl ve sledovaném období bezplatný týdeník 5plus2 s průměrným počtem 857 tis. čtenářů na vydání. Nejčtenějším prodávaným časopisem byl Nedělní Blesk s 540 tis. čtenářů, následovaný Rytmem života s 524 tis. čtenářů na vydání.

Údaje z výzkumu MEDIA PROJEKTU zveřejnila Unie vydavatelů ASMEA. Výzkum pokrýval období 4. čtvrtletí 2016 a 1. čtvrtletí 2017. Potvrdil vysoký stabilní zásah tiskových médií v české populaci, a to 90%. Deníky a jejich přílohy čte 70%, časopisy 83%. Průměrná čtenost všech titulů na jedno vydání je 78%, čtenost deníků a suplementů na jedno vydání je 52%, v případě časoisů je to 67%. Výsledky výzkumu za první pololetí roku 2017 lze očekávat na začátku srpna.