logo Facebook
i slova jsou činy

Soud konstatoval: Soukup z TV Barrandov lže

27. května 2020 15:26 / autor: Jiří Paroubek

Od června až do prosince 2018 vedl moderátor, ředitel a majitel TV Barrandov Soukup ve svých několika pořadech lživou kampaň proti mé osobě.

V průběhu posledního roku, po podání mé žaloby na Soukupovu TV Barrandov, proběhlo několik jednání soudu a dokazování, které, pokud jde o mě, bylo postaveno striktně na faktech. Obvodní soud pro Prahu 5 ve svém rozsudku ze včerejšího dne (25. 5. 2020) konstatoval prakticky ve všech zmíněných případech, které byly součástí mé žaloby, že Soukup lhal.

Soukup lhal především ve vztahu k hospodaření První městské banky (PMB), když tvrdil, že jsem tuto banku vlastně vytuneloval. U soudu po předložení výročních zpráv PMB za léta 1998 – 2000, dále rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy a Rady zastupitelstva jsem zdokladoval, že hospodaření PMB bylo deformováno v letech 1993 – 1998 poskytováním chybných úvěrů a nákupem nekvalitních cenných papírů ze strany tehdejšího managementu. Já jsem se ovšem stal předsedou dozorčí rady PMB až v lednu 1999. Postupně jsem se svým týmem PMB vyčistil od toxických aktiv a po celé řadě velmi složitých operací jsem připravil banku s majoritním majetkovým podílem města Prahy k prodeji strategickému partnerovi. Tím byla PPF. A město Praha dodnes má v nástupnické bance PMB, která dnes působí pod názvem banka PPF 6,7% akcií. A protože tržní hodnota PPF banky je v současnosti cca 20 mld. Kč, má město Praha v této bance aktivum v hodnotě cca 1,3 mld. Kč.

Dále k výstavbě skleníku Fata Morgana, kde byly mnohonásobně překročeny rozpočtové náklady a kde Soukup ve svém pořadu připisoval odpovědnost za to mé osobě, soud rozhodl, že se jedná o lež. V městské radě totiž existuje resortní odpovědnost za čerpání rozpočtových nákladů v rámci rozpočtu města. Za tuto oblast rozpočtu odpovídal jiný člen rady. Soud shledal lživými také Soukupovy výroky vztahující se k finančnímu daru ve výši 250 tisíc Kč od společnosti Velantis straně LEV 21 – Národní socialisté v době, kdy jsem byl předsedou této strany. Tuto částku měl podle Soukupa předat ústřednímu tajemníkovi strany LEV 21 v roce 2012 v té době „tři roky nezvěstný Jiří Melichar“. Tato lež byla doložena naprosto jednoduše náhledem do výpisu z obchodního rejstříku. Společnost Velantis v roce 2012 zastupoval jiný člověk.

Byly konstatovány také jako lživé výroky Soukupa týkající se zabezpečovacího systému MATRA v pražském metru.

A stejně tak soud odmítl dehonestující urážky Soukupa k mé osobě.

Do tří dnů se má Soukup omluvit, zaplatit náklady řízení a finanční satisfakci mé osobě a eliminovat z archivu pořadů TV Barrandov všechny soudem určené lživé výroky.

 

Jiří Paroubek

Autor je bývalým premiérem ČR
Původně publikováno na paroubek.blog.idnes.cz