logo Facebook
i slova jsou činy

Tahanice o Radu ČT pokračují – radní Šarapatka po Sněmovně požaduje odvolání předsedy Rady Matochy

11. ledna 2021 12:50 / autor: Vojtěch Berka

I v novém roce si dosyta užijeme politických sporů obklopujících Radu České televize. Výkop sezóny 2021 si vzal na starosti radní a komentátor webu Forum 24 Zdeněk Šarapatka, který Volebnímu výboru Sněmovny zaslal oficiální žádost o neprodlené odvolání předsedy Rady Pavla Matochy.

Šarapatka se v něm odvolává na tu část Zákona o České televizi, podle které nesmí radní zastávat žádnou funkci "v politických stranách, politických hnutích nebo občasnských sdruženích." Trnem oku mu řitom je, že Pavel Matocha zároveň předsedá Pražské šachové společnosti. Svého kolegu Šarapatka obviňuje z lobbingu a střetu zájmů. "V newsletteru vydávaném spolkem Pražská šachová společnost, Matocha prezentuje, že o šachovém festivalu, pořádaném spolkem, informovala Česká televize," poukazuje v dopisu Sněmovně.

Předsedu Rady ČT zároveň Šarapatka kritizuje na svém Facebooku: "Pan Matocha si strašlivě spletl svoji práci s něčím jiným. A poslanci, kteří ho loni v květnu do rady zvolili, si ho strašlivě spletli s nestranným a fundovaným odborníkem na média, který se postará o to, aby Česká televize fungovala dobře."

Podle Pavla Matochy je výtka mylná a zcela přehlíží duch zákona, což je patrné důvodové zprávy. Ta explicitně uvádí, že zákon byl přijat kvůli "nebezpečí stranického partikularismu a politizace Rady České televize" a jeho cílem je "zajištění nezávislosti členů Rady na zájmech politických stran."

Podle právního stanoviska, jež si nechal Matocha vypracovat, je absurdní interpretovat, že z titulu předsednictví šachového spolku dochází u Matochy ke konfliktu s ustanovením zákona o České televizi. "Stejně tak je absurdní vytýkat radnímu Martinu Doktorovi jeho funkci sportovního ředitele ve spolku Český olympijský výbor, či místopředsedovi Rady Jiřímu Šlégrovi jeho funkci člena výkonného výboru spolku Český svaz ledního hokeje."