logo Facebook
i slova jsou činy

Mzda a bonus generálního ředitele ČT

03. března 2021 14:43 / autor: Hana Lipovská

Loni v červnu se široce diskutovala výše bonusu pro generálního ředitele České televize. Navrhovala jsem nulu, nakonec Rada ČT odhlasovala poprvé v historii snížený bonus ve výši zhruba 1,8 milionů korun, namísto 2,4 milionu korun. Ukázalo se přitom, že kritéria zakotvená v manažerské smlouvě generálního ředitele veřejnoprávní televize jsou jen obtížně vyhodnotitelná. Proto Rada ČT pověřila zkušeného manažera a člena řady dozorčích orgánů, v současné době svého místopředsedu Pavla Kysilku prací na novém a srozumitelném systému kritérií pro přiznání bonusu.

Letos proto po předchozí konzultaci s Pavlem Kysilkou předložil generální ředitel Dvořák svou verzi nových kritérií, ke které dnes proběhla další z diskusí. Dnešního on-line jednání se zúčastnili generální ředitel Petr Dvořák, finanční ředitel David Břinčil a z pověření Rady ČT místopředseda Pavel Kysilka a já.

Rada ČT jako orgán, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize, má pouze dva přímé nástroje k zajištění toho, aby veřejnoprávní televize fungovala v souladu se zákonem. Prvním z nich je jmenování a odvolání generálního ředitele, druhým určování jeho mzdy.

Od roku 2017 je na základě manažerské smlouvy, schválené tehdejší Radou ČT a generálním ředitelem Dvořákem, na jeho mzdu vyčleněna částka zhruba 5,3 milionů korun ročně (tedy výrazně vyšší příjem než má například předseda Ústavního soudu). Část tvoří fixní měsíční mzda ve výši 242 000 Kč, zbytek jednorázový finanční bonus, který může dosahovat až desetinásobku měsíční mzdy, tedy 2 420 000 Kč.

Nová kritéria předložená generálním ředitelem navrhují zásadní změnu tohoto poměru ve prospěch fixní složky. Jinými slovy, ředitel Dvořák požaduje zvýšení své základní měsíční mzdy zhruba o 20 % na necelých 300 tisíc, přičemž Rada ČT by mu pak mohla udělit bonus ve výši zbývajících zhruba 1,8 milionů Kč. Sám generální ředitel spolu s některými členy managementu tvrdí, že generální ředitel ČT je nedoceněn.

O tomto přesunu mezi rozpočtem na fixní mzdu a bonusem bude rozhodovat Rada. Já jej nepodpořím.

Kritéria navržená generálním ředitelem ve spolupráci s místopředsedou Rady ČT Pavlem Kysilkou víceméně odpovídají současným standardům. K jejich aplikaci je ovšem - nejen podle mě, ale i podle dalších členů rady - doplnit K. O. kritéria. Ta neumožní udělit bonus v případě, že Česká televize pod vedením generálního ředitele porušovala zákon o ČT, Kodex nebo špatně hospodařila.

Kritéria, která nyní nastavujeme, nemohou být vázána na konkrétní osobu ve funkci, ale na funkci generálního ředitele obecně. Součástí diskuse, která nás čeká, je tak vyřešení zásadní otázky: má být bonus udělován za mimořádné výsledky, za přínos instituci, kterou vrcholoví manažeři vedou a za kterou zodpovídají? Anebo jednoduše už za to, že plní to, co je jejich povinností?

Osobně podpořím jen taková kritéria, podle kterých bude bonus skutečnou odměnou za práci vykonanou nad rámec standardních pracovních povinností.

 

Hana Lipovská

Autorka je členkou Rady ČT
Původně zveřejněno na Facebooku