logo Facebook
i slova jsou činy

Televize Prima je 100% transparentní – výpady politických subjektů odmítá

26. září 2017 10:57 / autor: Monitor

Televize Prima důrazně odmítá námitky politických subjektů proti složení hostů v předvolebním vysílání pořadu Partie. Transparentní klíč pro výběr hostů televize Prima zveřejnila, a zcela jasně tak definovala, podle jakých kritérií jsou hosté do Partie zvaní.

Zváni jsou zástupci 9 stran s nejvyššími volebními preferencemi. Preference každé strany byly zprůměrovány z dat ze tří nezávislých zdrojů (detaily viz níže) a složení hostů v každém vydání Partie bylo zvoleno tak, aby zástupce nejsilnější a nejslabší strany doplnil vždy zástupce strany nejblíže středu preferencí.

Klíčem k výběru hostů jsou data veřejně dostupná k 19. 9. 2017 ze tří nezávislých zdrojů. První je nezávislý volební model srpen 2017 pro volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR společnosti MEDIAN, druhý je průzkum volebního potenciálu září 2017 společnosti SANEP a třetí je výzkum volebního potenciálu září 2017 projektu Phoenix research on-line. Výběr 9 stran potvrdil právě zveřejněný průzkum CVVM.

Je absolutně nepřípustné, aby se zástupci politických stran či hnutí snažili fakticky nepodloženými útoky vyvolat nepravdivý dojem, že si televize Prima nechává od kohokoli diktovat, které hosty zve do svého vysílání. Jako komerční televize máme jediný cíl, a tím je maximální sledovanost, a to je, předpokládám, cíl společný s politiky před volbami.

Politické strany by se měly soustředit na srozumitelné představení svých zajisté atraktivních volebních programů než svádět na svobodná média neschopnost svých leaderů oslovit voliče.