logo Facebook
i slova jsou činy

Výklad Pirátů je zavádějící a účelový

12. října 2017 17:26 / autor: Ivan Krejčí

Výklad ustanovení § 61 správního řádu ze strany Ivana Bartoše (Pirátů) je zavádějící a účelový. Zákon jasně říká, že „správní orgán může z moci úřední nebo na požádání účastníka před skončením řízení rozhodnutím nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by bylo ohroženo provedení exekuce.“

Žádná „úprava poměrů“ účastníků řízení není přitom ve hře, protože ani žádné řízení vedeno není.

Podle představy Pirátů by snad Rada měla zahájit s TV Nova správní řízení jen na základě okolnosti, že TV Nova veřejně avizovala budoucí odvysílání určitého pořadu, o němž se někdo domnívá, že může porušit zákon. Jinými slovy: podle Pirátů Rada nemá monitorovat a analyzovat odvysílané pořady, ale vybírat si dopředu (například z televizního programu všech provozovatelů vysílání) a „preventivně“ zahajovat správní řízení. Pro takový absurdní postup samozřejmě Rada nemá žádnou oporu v zákoně, ostatně jednalo by se o svého druhu nepřípustnou cenzuru, přičemž osobně považuji za velmi smutné, že po cenzuře volá demokratická politická strana…

Na okraj dodávám, že porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání nepatří mezi přestupky trestné ve fázi pokusu.

Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání