logo Facebook
i slova jsou činy

Volební výbor dnes o rozpočtu RRTV na příští rok

06. prosince 2017 06:00 / autor: Jan Mrzena

Poslanci včera schválili v prvním čtení státní rozpočet na rok 2018 se schodkem 50miliard. Už dnes od 8hodin projedná volební výbor podrobně jeho malý segment, konkrétně rozpočet Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Zpravodajkou je Miroslava Němcová (ODS), která je s činností rady dlouhá léta seznámena. Rozpočet přijde obhájit předseda rady Ivan Krejčí. Jde o první konkrétní téma v nové sněmovně, které se týká mediální oblasti. Česká média se proto zeptala členů volebního výboru na názor, s nímž na jednání půjdou. Většinou se podrobně s rozpočtem rady seznámili a jsou převážně připraveni jeho schválení podpořit.

„Po prostudování návrhu státního rozpočtu na rok 2018 (kapitoly 372 RRTV), podpořím schválení této kapitoly,“ uvedla zpravodajka Miroslava Němcová. Poté upřesnila, „Rozpočet je v příjmové části několik let na stejné úrovni: 6.550 000 Kč. Ve výdajové části roste o cca 4,3% oproti roku 2017. Hlavní příčinou zvýšení výdajů je zákonem stanovený růst platů státních úředníků a zaměstnanců a z toho plynoucí vyšší povinné pojistné placené zaměstnavatelem. Celkové výdaje jsou rozpočtovány ve výši necelých 65ti miliónů korun (v roce 2017 to bylo 62,3 mil).“

Poslanec ANO Patrik Nacher poznamenal, „Na první pohled je struktura rozpočtu podobná jako v letech minulých a nějakou anomálii jsem tam nezaznamenal.“ I oba poslanci Pirátů rozpočet rady nejspíš podpoří. Oba však nechtějí podcenit případné politikaření. Tomáš Martínek pro Česká média sdělil, „V tuto chvíli nevidím důvod, proč by neměl být rozpočet podpořen. Doufám, že ostatní politické subjekty nemají žádné postranní zájmy.“ Radek Holomčík uvedl, „navržený rozpočet podpořím, nevidím v něm problém. Podstatnější bude přístup některých členů výboru ve vztahu k nezávislosti médií. To budeme pozorně sledovat a informovat veřejnost v případě jakýchkoliv podezřelých aktivit.“

Předseda volebního výboru Stanislav Berkovec (ANO) popsal svůj přístup k dnešnímu jednání podrobněji. „V prvé řadě bych chtěl říci, že v žádném případě nechceme na našem výboru brzdit schválení státního rozpočtu. Dobře víte, co by znamenalo rozpočtové provizorium. To se týká i konkrétního schvalování kapitoly 372. V principu nejde při zítřejší schůzi ani tak o můj osobní názor, jako spíše o názory všech členů volebního výboru, které pak po jejich rozpravě a hlasování budou vyjádřeny a zveřejněny ve formě usnesení.“ Samotný návrh rozpočtu rady na rok 2018 pak glosoval, „RRTV je jeden z nejmenších ústředních orgánů státní správy, co do velikosti i výše svého rozpočtu. Už řadu let hospodaří s ročním rozpočtem kolem 50 – 60 miliónů korun, zhruba při 50 zaměstnancích svého úřadu a 13 členech rady. Mám dojem, že z uvedeného trendu ten aktuální návrh rozpočtu RRTV na rok 2018 nijak markantně nevybočuje. Přestože je zde reálný nárůst agendy, v podstatě kopíruje rozpočet roku 2017. Při rostoucím rozsahu a náročnosti administrativy, spadající do sféry činnosti tohoto úřadu a do kompetencí rady, i s realistickým přihlédnutím k dlouhodobým vlivům a složení úřadu i rady - zejména v předchozím volebním období - pak nelze přehlédnout některé názory na činnost RRTV a jejího úřadu z řad odborné i obecné veřejnosti. Nicméně schůze volebního výboru má na programu jednací bod, týkající se návrhu na rozpočet rady pro příští rok a v tom smyslu bude výbor také řádně jednat. Z logiky věci tedy plyne, že se v tom směru nyní lze korektně vyjádřit jen v intencích problematiky dle programu schůze.“