logo Facebook
i slova jsou činy

Napětí v Radě ČTK

11. července 2018 05:00 / autor: Jan Mrzena

Na červnovém zasedání se radní dohodli, že příští zasedání Rady České tiskové kanceláře se uskuteční 18. července. Avšak tři noví členové – Petr Žantovský, Pavel Foltán a Jana Gáborová – požádali o svolání mimořádné schůze, na které by se měly řešit poměry v radě. Mimořádné jednání předseda rady Miroslav Augustin svolal na 12. červenec od 13 hodin, a to s jediným bodem programu: Situace v Radě ČTK a vedení ČTK. Současně rada změnila také termín řádného 125. zasedání, které se bude konat rovněž 12. července, a to od 15:00 hod. Tam by se radní měli zabývat vedle stížností také hospodařením agentury v prvním čtvrtletí letošního roku. Na pořadu bude i tradiční informace generálního ředitele o aktuálním stavu ČTK.

Atmosféra v radě zhoustla po zvolení třech nových členů – Petra Žantovského, Pavla Foltána a Jany Gáborové. Ti se snaží prosadit pohled na činnost kontrolního orgánu ČTK, který je zela odlišný od služebně starších radních – předsedy Miroslava Augustina, místopředsedkyně Jaroslavy Wenigerové, místopředsedy Jakuba Heikenwäldera a Vladimíra Cisára. V závěru minulé schůze diskuse radních s generálním ředitelem nabrala nervózní tón. Petr Žantovský trval na zásadě, že agentura má zveřejňovat široké spektrum zpráv. Proto považuje za hrubou profesní chybu, že ČTK neinformovala o udělování Krameriových cen za nezávislou žurnalistiku. Někteří radní mu ovšem vytýkají, že tak vlastně žádá agenturu, aby pokrývala jeho soukromé aktivity.

Více pohledů na situaci v Radě české tiskové kanceláře přineseme v průběhu dne v sekci názory.