logo Facebook
i slova jsou činy

Unie vydavatelů - celkový zásah tisku je téměř 7,9 milionu

09. srpna 2018 05:00 / autor: Jan Mrzena

Unie vydavatelů zveřejnila tento týden výsledky MEDIA PROJEKTU za 1. a 2. čtvrtletí 2018. Po celé měřené období probíhalo dotazování části vzorku populace metodou CAWI v jeho celé sestavě (10 %). Výkonný ředitel Unie vydavatelů Václav Mach sdělil, „CAWI vzhledem k vývoji výsledků výzkumu i jejich stabilizaci na vyšší úrovni, s nejvyšší pravděpodobností přináší lepší kvalitu metodiky, jedná se inovaci, která umožňuje lépe popsat mediální chování, směřuje k podchycení mediálně aktivní skupinu populace, kterou by bylo jinak jen obtížně možné zahrnout do vzorku dotazovaných, vede ke zvýšení ochoty zúčastnit se výzkumu a pomáhá dotazování v přirozeném prostředí.“ Celková čtenost všech tiskových titulů na vydání dosáhla v prvním pololetí roku 2018 téměř 76 % populace ve věku 12 – 79 let. Čtenost deníků a jejich příloh je více než 49 %. Čtenost časopisů na vydání pak dosáhla téměř 66 %.

Nejčtenějším deníkem byl Blesk - 926 tisíc, druhá MF DNES měla 569 tisíc a třetí Právo 253 tisíc čtenářů na jedno vydání. Následoval Sport (240 tisíc) a Lidové noviny (223 tisíc), které si polepšily o 4,7 %. Nejvíce narostl počet čtenářů u Hospodářských novin o více než desetinu (+ 10,3 %) – celkem 182 tisíc. Sít Deníků dosáhla 521 tisíc čtenářů, přičemž nejvíc čtenářů má síť na jižní Moravě, dále v Praze a středních Čechách a ve východních Čechách. Vzrostl počet čtenářů převážně bezplatného deníku E15 (o + 13,3 %) dosáhla 85 tisíc.

Nejčtenějším suplementem (a sledovaným titulem vůbec) byl v tomto období Blesk magazín TV (1 214 tisíc čtenářů). Pořadí na dalších místech se nezměnilo. Druhý byl TV magazín (948 tisíc) a  třetí Magazín DNES + TV (658 tisíc) čtenářů na vydání. Největší nárůst zaznamenal Deník víkend (+18,3 %).

Během prvního pololetí 2018 rostla čtenost v žánrových skupinách časopisů o bydlení a bytové kultuře (+ 13 %), časopisů o vědě, technice, zajímavostech a cestování (+ 8 % - mj. také zásluhou titulu Týden historie, který byl poprvé zařazen do výstupů výzkumu a dosáhl 88 000 čtenářů na vydání). Celkově se zvýšil nebo zůstal stejný počet čtenářů 67 titulů časopisů. Nejvíce vzrostla čtenost u časopisů pro bydlení a bytovou kulturu - Magazín pěkné bydlení (+ 39,3 %), Svět koupelen (+ 31,1 %) a Rodinný dům (+ 27,8 %). Rostly i tituly o vědě, technice, zajímavostech a cestování v rozmezí + 2,4 % (Živá historie) až + 24,6 % (Koktejl). Úspěch v tomto období měly i lifestylové tituly pro ženy v rozmezí + 3,4 % (Marie Claire) až 22,9 % (Kondice).

Nejčtenějšími prodávanými časopisy byly v prvním pololetí 2018 Nedělní Blesk (Czech News Center) - 532 tisíc čtenářů na vydání (nárůst o 2,9 %), TV Max (Bauer Media) - 440 tisíc (+0,2 %). Stejný počet čtenářů dosáhl týdeník Rytmus života (Bauer Media). Pozici nejčtenějšího bezplatného časopisu drží týdeník 5plus2 - průměrně 902 tisíce čtenářů na vydání (+ 0,7 %).

Součástí prezentace výsledků MEDIA PROJEKTU byla diskuse o vývoji internetové trhu a synergickém působení internetu a tisku. Předseda výkonné rady Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) a člen představenstva vydavatelské společnosti MAFRA Michal Hanák zdůraznil, „Díky internetovému prostředí se zásah vydavatelů nezmenšuje, ale spíše naopak“. Upozornil také na problémy digitálního prostředí jako je stoupající regulace, tržní nerovnováha a další, což opět podtrhuje význam synergického působení tisku a digitálních médií provozovaných vydavateli. Unie vydavatelů bojuje o podobu nové směrnice o autorském právu (projednává ji Evropský parlament), která by zajistila ochranu práv producentů obsahu v internetovém prostředí.