i slova jsou činy
Očekávané události

Riziko politického zneužívání médií aneb posílení nezávislosti médií veřejné služby - kulatý stůl pod záštitou místopředsedy Senátu Jiřího Šestáka

27. června 2017 13:00

Zpráva o jednání Evropského parlamentu o situaci médií v České republice

Stav projednávání novely zákonů o České televizi a Českém rozhlase

Diskuse se mj. zúčastní:

Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu

Ivan Gabal, poslanec Parlamentu České republiky

Adam Černý, předseda Syndikátu novinářů České republiky

Vladimír Just, teatrolog, literární a divadelní kritik

Milan Šmíd, mediální analytik, publicista a vysokoškolský pedagog

Hana Marvanová, advokátka

David Smoljak, scénárista, koordinátor platformy Svobodu médiím!

 

Jednání Rady České televize – Kavčí hory

28. června 2017 13:00

Jednání Rady Českého rozhlasu - Galerie Vinohradská

28. června 2017 14:00

Schůze Poslanecké sněmovny - volby členů Rady ČT a ČRo

27 - 30. června 2017

Zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání - sídlo rady

18 - 19. července 2017

Schůze Senátu - novela Zákona o elektronických komunikacích

19. července 2017 09:00