logo Facebook
i slova jsou činy
Očekávané události
Chcete se zúčastnit odborné konference, zasedání nebo jednání společností, spolků, orgánů? Sledujte naše OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI.

Zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání - sídlo rady

22. ledna 2019 10:00

Jednání Rady České televize – Kavčí hory

23. ledna 2019 13:00

Volba člena RRTV - Poslanecká sněmovna

30. ledna 2019 12:30

Jednání Rady Českého rozhlasu - Galerie Vinohradská

30. ledna 2019 14:00