i slova jsou činy
Očekávané události

Schůze Stálé komise pro sdělovací prostředky - Senát

30. května 2017 12:00

Schůze volebního výboru - Poslanecká sněmovna

31. května 2017 09:30

Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2016

Jednání Rady České televize – Televizní studio Brno

31. května 2017 13:00

Jednání Rady Českého rozhlasu - Galerie Vinohradská

31. května 2017 14:00

Média dětem, média s dětmi - konference pořádaná RRTV - ZLÍN FILM FESTIVAL

01. června 2017 10:00

Zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání - sídlo rady

06 - 07. června 2017