logo Facebook
i slova jsou činy
Názory
Internet je plný hloupých žvástů, neúčinných rad a dezinformací. Autoři glos jsou názorově zcela rozdílní lidé, jejichž jediným jmenovatelem je profesní uznání.

Nemotorná senátní komise nebo pojistka demokracie?

11. dubna 2019 / Jan Mrzena
O pondělním semináři senátní Stálé komise pro sdělovací prostředky už bylo mnohé napsáno. „Nezávislost veřejnoprávních médií v ČR“ nahradila bez bližšího vysvětlení "30 let svobodných médií v ČR". SKSP přijala 30. ledna 2019 usnesení č. 15, kterým zorganizování semináře s uvedeným názvem (tím druhým) schválila. Proč došlo ke změně tématu nikde nevysvětlil ani předseda komise Václav Chaloupek, ani autorka původního nápadu seminář zorganizovat Jitka Chalánková, ani žádný senátor, který seminář skutečně zorganizoval. Prostě chaos a netransparentnost. Na semináři bylo jen málo (ale zato tradičních) návštěvníků. Ohlasy převážně špatné. Všechny ovšem litují účasti tří slovutných expertů – Jana Jiráka, Václava Štětky a Josefa Šlerky. Jejich příspěvky poněkud zapadly. Není to však poprvé (a ani naposledy), co něco v Senátu zapadlo. Stejně zapadnou i vystoupení Břetislava Rychlíka a Hany Marvanové. Ale bylo dobré si připomenout kde se toulají jejich myšlenky. Jen je dobré si znovu uvědomit, proč vlastně před mnoha lety senátní SKSP přivedl na svět Jiří Oberfalzer (ODS). Nic se nezměnilo. No dobrá – občas je přece užitečné navštívit skanzen. Celý článek

Umělci média potřebují

09. dubna 2019 / Zdeněk Duspiva
Novodobá umělecká tvorba a média se ve svém fungování a působení vzájemně nevylučují – naopak - do jisté míry se navzájem potřebují. Doba markentingová a digitální většinu dění posouvá do jiných sfér a „progresivní“ formy komunikace často stojí nad samotným obsahem. Vliv médií a jejich dosah nebyl v minulosti pro uměleckou oblast příliš velký. Média nebyla všem (tvůrcům ani konzumentům…) snadno dostupná a už vůbec ne svobodná (technicky ani politicky…). Ostatně sám coby historicky aktivní „umělec“ z minulého století a spoluorganizátor řady výtvarných a uměleckých hapenningů (např. aktivity skupiny „Svéráz“), jsem spolu s dalšími při řadě akcí trochu i počítal s různou mírou provokace a zviditelnění. To, oproti současnosti, nebylo technicky zrovna jednoduché a „ohlas“ se omezoval zpravidla jen na skupinu přátel a známých. Celý článek

Stížnost JUDR. K. Samkové ohledně trestního oznámení na redaktora ČRo J. Kroupu - odpověď Rady ČRo

03. dubna 2019 / Monitor
Vážená paní doktorko, jménem Rady Českého rozhlasu si dovoluji reagovat na Váš dopis ze dne 6. února 2019 ve věci: „Podání informace o podání trestního oznámení na Český rozhlas, jeho redaktora Jana „Janka“ Kroupu a šéfredaktora Radiožurnálu Jana Pokorného; informace o výzvě k omluvě Českým rozhlasem“. Rada ČRo se Vaším sdělením podrobně zabývala, s celou záležitostí se detailně seznámila a v rámci svých kompetencí se dotázala na stanovisko vedení Českého rozhlasu na veřejném jednání Rady Českého rozhlasu 27. února 2019. Generální ředitel ČRo René Zavoral Radě ČRo sdělil, že se Vaší žádostí Český rozhlas detailně zabývá a právní oddělení prověřuje dané skutečnosti, dále uvedl, že Vám ve stanovené lhůtě zašle na Vaší žádost odpověď a Radě ČRo tuto předloží na vědomí. Rada ČRo vnímá Vaši záležitost jako velmi citlivou a chápe rovněž Váš zájem o vyjasnění celé věci. Rada ČRo ovšem nedisponuje právní subjektivitou (což je aspekt, na který Rada ČRo již dlouhodobě zákonodárce upozorňuje) a není tedy kompetentní stěžejní zákonné věci posuzovat. Vážená paní doktorko, účastnila jsem se v únoru letošního roku rovněž zasedání 12. schůze volebního výboru PS PČR, který si v případě výjimečných záležitostí ve veřejnoprávních médiích (v našem případě v Českém rozhlase) zve předsedkyni Rady ČRo, aby předmětné věci okomentovala, vyjasnila. Na této schůzi, konané 21. 2. 2019, byla předsedou volebního výboru Stanislavem Berkovcem mimo jiné zmíněna i Vaše žádost, se kterou jste se rovněž obrátila i na poslance volebního výboru. V následné debatě jednoznačně převládal názor, že Vaše záležitost bude muset být (bude-li to nutné) prošetřena jedině soudní cestou, Rada ČRo v této věci nemůže nic dalšího konat. Děkuji Vám velmi za pochopení a přeji Vám vše dobré, jménem Rady ČRo, Hana Dohnálková předsedkyně Celý článek

Vyjádření Unie vydavatelů k žádosti europoslance Tomáše Zdechovského o revokaci hlasování Evropského parlamentu o autorském právu

28. března 2019 / Monitor
Podle tiskové zprávy publikované na svém webu a zprávy ČTK přednesl poslanec Evropského parlamentu za Českou republiku Tomáš Zdechovský dne 27. 3. 2019 procedurální námitku proti výsledkům hlasování o projednání pozměňovacích návrhů v rámci jednání Evropského parlamentu o směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu dne 26. 3. 2019. Žádost zdůvodnil údajnou „změnou hlasování ze strany 13 europoslanců“. Celý článek

Europoslanci zřejmě hlasovali o reformě copyrightu jinak, než chtěli

28. března 2019 / Monitor
Třináct europoslanců při hlasování o reformě autorského práva na internetu hlasovalo jinak, než mělo v úmyslu. Šlo o hlasování, zda se povolí pozměňovací návrhy, které by mohly nejvíce kritizované články 11 a 13 vypustit. Nové hlasování Evropský parlament ale neumožní. Vyplývá to z dokumentů Evropského parlamentu a píše o tom britský server Techdirt.com. Celý článek

Jiří Payne: Směrnice nás vrací do minulosti

27. března 2019 / Monitor
Jiří Payne (Svobodní): „Proč jsem hlasoval proti oběma diskutovaným článkům směrnice o autorských právech i proti celé té směrnici? Domnívám se, že se ta směrnice vrací do minulosti a snaží se aplikovat autorská práva z 19. stol. na internet, což nemůže fungovat. Zároveň jsem přesvědčený o tom, že firmy, vydavatelství v EU se bojí férové konkurence na světovém poli a snaží si touto směrnicí vytvořit skleníkové prostředí - aby nemusely předkládat tak kvalitní služby, jaké má Google i ostatní společnosti. Jednak to znamená porušení férové soutěže v globálním měřítku, a zároveň ale tato směrnice poškodí malé firmy, které nebudou schopny plnit všechno, co ty regulace požadují. Vlastně to těm evropským firmám umožňuje zlikvidovat konkurenci.“ Celý článek

Piráti: Dnešní rozhodnutí europoslanců omezí svobodu internetu

27. března 2019 / Monitor
Evropský parlament včera schválil Směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Směrnici podpořilo 348 europoslanců, proti bylo 274. O pozměňovacích návrzích se nehlasovalo, protože Evropský parlament o pouhých pět hlasů zamítl možnost do směrnice dále zasáhnout. Celý článek

Unie vydavatelů: Evropský parlament schválil směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu

27. března 2019 / Monitor
Včera došlo k významné události, která má historický význam pro další vývoj vydavatelského trhu v zemích Evropské unie. Evropský parlament schválil výraznou většinou 348  proti 274 hlasům svých členů návrh evropské směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Stalo se tak i přes silnou kampaň odpůrců této legislativní normy. Celý článek

ODS: Ochrana autorů ano, ale ne za cenu ohrožení internetu

26. března 2019 / Monitor
Důsledná ochrana autorských práv a boj proti internetovému pirátství jsou nezbytné. Proto jsme na podzim loňského roku souhlasili s tím, aby návrh směrnice o ochraně autorských práv na internetu putoval do vyjednávání mezi Radou EU, Evropskou komisí a Evropským parlamentem. Doufali jsme, že se podaří dosáhnout rozumného kompromisu, namísto zvyšování byrokraticko-administrativní zátěže, tak typické pro EU. Bohužel šance na podstatnou změnu či dokonce vypuštění kontroverzních článků 11 a 13 zůstala při jednáních mezi Radou EU, Evropskou komisí a parlamentem nevyužita. Došlo jen ke kosmetickým úpravám. Zejména článek 13 v sobě skrývá riziko výrazného omezování svobodného přístupu k informacím na tzv. platformách sdíleného obsahu (jako je například Wikipedia). Celý článek

O cenzuře internetu v EU rozhodne zítřejší hlasování europarlamentu

26. března 2019 / Monitor
Dnes ve 12 hodin proběhne klíčové hlasování Evropského parlamentu o směrnici, která zásadním způsobem mění autorské právo na internetu. Pirátské strany po celé Evropě, odborníci i veřejnost v uplynulých měsících upozorňovali na články 11 a 13 (v novém číslování 15 a 17). V sobotu daly najevo svou nevoli statisíce občanů Evropské unie. „Poplatky za úryvky textů, kterými jsou i výsledky ve vyhledávačích, stejně jako zavedení odpovědnosti za obsah vložený uživateli, což by vedlo k zavedení automatizovaných filtrů, jsou nejkritizovanějšími částmi směrnice. Vystoupila proti nim řada odborníků z oblasti IT, včetně zakladatele Wikipedie Jimmyho Walese, i provozovatelé internetových služeb,“ uvedl Marcel Kolaja, lídr Pirátů pro volby do Evropského parlamentu. Celý článek