logo Facebook
i slova jsou činy
ČM News

Michal Šmarda: Sledujeme karikaturu celé jedné politické epochy

20. července 2019 05:00 / Ivana Chmel Denčevová
Ministerstvo kultury, které bývá často spíše opomíjeným, se stalo centrem pozornosti posledních týdnů. Ovšem nikoliv z důvodů věcných, ale spíše zástupných. Zdánlivě jednoduchá situace, demise stávající ministra, role prezidenta, role předsedy vlády a role koaliční strany, která nominuje nového ministra kultury. Zřejmě příběh, který je zcela zbytečné znovu opakovat. Jedním z „aktérů“ je kandidát České strany sociálně demokratické na tento post - stávající starosta Nového Města na Moravě - Michal Šmarda. Na otázku, zda se nejedná už spíše o příběh operetní, říká: „Lidé, kteří mají nadhled a smysl pro humor to mohou brát jako opravdu operetní příběh. Probíhají setkávání na různých místech, setkávají se různí lidé – prezident, premiér, předseda sociální demokracie a někdy i já – ale druhý příběh je, že tady sledujeme možná jakousi karikaturu celé jedné politické epochy. Lidé ztrácejí schopnost se spolu normálně bavit a problémy normálně řešit…je to jistá esence neschopnosti normálně racionálně a pružně jednat tak, aby země sloužila lidem.“  Celý článek

Senátní SKSP bude hodnotit seminář „Nezávislost veřejnoprávních médií v ČR“

19. července 2019 05:00 / Jan Mrzena
V úterý odpoledne bude mít svou pátou schůzi senátní Stálá komise pro sdělovací prostředky. Senátoři projednají Výroční zprávu Českého telekomunikačního úřadu za rok 2018, jejíž porobnosti představí předseda ČTÚ Jaromír Novák, zpravodajem komise je Ladislav Faktor. Poté senátoři vyhodnotí seminář „Nezávislost veřejnoprávních médií v ČR“, který komise zorganizovala na začátku dubna. Celý článek

Rada ČTK pracuje podle zastaralého zákona

18. července 2019 11:55 / Jan Mrzena
Rada České tiskové kanceláře má nejméně kompetencí ze všech mediálních rad. Má je popsány natolik obecně, že radní naráží na mantinel – jak vykládat to, co mají dělat. Když pomineme osobnostní a názorové rozdíly, problém spočívá v zákonu. Jeho znění se nezměnilo od chvíle vzniku, tedy od roku 1992. Text má charakter „porevoluční“ euforie a nejasných deklarací. Zatímco četka naplňuje prostor zákona kreativně a její produkty se objevují v naprosté většině českých médií, rada jede v režimu malé televizní a rozhlasové rady z devadesátých let. Má například „schvalovat rozpočet a závěrečný účet tiskové kanceláře“, nebo „dohlížet na využití účelových dotací“, ale radní nemají dost kompetencí (nebo odvahy) ani vlastní odborníky (analogie s dozorčí komisí v RČT nebo RČRo), aby vůbec tuhle působnost mohli v celé šíři dělat. Zákon ani nepopisuje, jestli má mít rada veřejné či neveřejné schůze. Zato radní mají popsáno, co všechno se neslučuje s jejich funkcí – avšak terminologie počátku devadesátek (například „hromadné sdělovací prostředky“), umožňuje extenzivní výklad. Celý článek

Déčko na konci srpna začne sedmý rok vysílání

17. července 2019 05:00 / Jan Mrzena
S podzimním schématem začne už sedmý rok vysílání veřejnoprávního D0čka. Divákům, na které cílí,  nabídne první český hraný detektivní seriál pro děti, novou kolekci vzdělávacích pořadů i pokračování dvou oblíbených večerníčků. Po letech tak vznikl nový český seriál pro děti, ovšem na původní Arabely, Létající Čestmíry a Pany Tau se pokusí Česká televize navázat dětskou detektivkou. Kulatiny oslaví i Kouzelná školka - je to už dvacet let, co připlula na televizní obrazovky. Celý článek

Hana Dohnálková: Vyzvu kolegu Vítězslava Jandáka, aby na veřejném jednání rady učinil omluvu

16. července 2019 05:00 / Jan Mrzena
Na konci června řešil volební výbor na základě iniciativy místopředsedkyně Miroslavy Němcové (ODS) „chování a výroky radního Vítězslava Jandáka“. Člen Rady Českého rozhlasu Vítězslav Jandák v obě, kdy byl poslancem, řadu let působil ve volebním (mediálním) výboru. Nutno zdůraznit, že na výbor byla k diskusi o tom, co se stalo na dubnové schůzi rozhlasové rady, pozvána pouze předsedkyně Hana Dohnálková. Jednalo se tedy o Jandákovi bez Jandáka. Pozván nebyl ani další rozhlasový radní, který se jako jediný od Jandákových výroků distancoval, Jiří Vejvoda. „Požádala jsem o zařazení tohoto bodu na program, protože volební výbor má v gesci sledovat dění a kontrolovat rady, které Poslanecká sněmovna volí.“ řekla na úvod Miroslava Němcová (ODS) a ocitovala text konkrétního paragrafu zákona o ČRo, „Poslanecká sněmovna člena rady z funkce odvolá, pokud narušil závažným způsobem důstojnost funkci člena rady nebo dopustí-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena rady.“ Podle Miroslavy Němcové na schůzi rozhlasové rady 24. dubna 2019 porušil Vítězslav Jandák zákon (radní musí zachovávat důstojnost), a proto navrhla jeho odvolání. Na podporu svého názoru citovala z vyjádření místopředsedy rady Jiřího Vejvody. Miroslava Němcová doplnila, že Rada Českého rozhlasu obdržela 7 stížností na urážky Vítězslava Jandáka. Pak pokračovala v žalobě na nepřítomného exposlance, „Poté, kdy se tohle všechno odehrálo, kdy celá kauza byla otevřena, poté kdy se k ní vyjadřovali nejen syndikát novinářů, nejenom posluchači Českého rozhlasu, nejenom někteří politici, tak Vítězslav Jandák řekl, že si za svými slovy absolutně stojí. Čili byla tam nulová reflexe, nulová snaha nějak napravit to, co udělal a žádným způsobem tedy nevyvodil z toho pro sebe, že by se měl řídit povinnostmi, které mu ukládá zákon.“ Celý článek

Václav Mencl: Nechci předjímat, ale některá porušení zákona na TV Barrandov se už opakovala

15. července 2019 05:00 / Jan Mrzena
Na konci června projednal volební výbor Zprávu o činnosti RRTV a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2018. „Rada musí reflektovat politické a celospolečenské významné události a změny, které mají svou mediální odezvu. V roce 2018 to byly zejména dvoje volby, lednové prezidentské a říjnové volby do zastupitelstev obcí a Senátu,“ uvedl místopředseda rady Václav Mencl (nominovaný ODS). „Monitoring a analytické vyhodnocení rozhlasového a televizního vysílání před dvojími volbami se tak stal dominantním úkolem rady v roce 2018.“ Hodně práce radě přinesla především TV Barrandov. „V průběhu celého roku byl program obohacován o nové formáty moderované panem Jaromírem Soukupem,“ pokračoval Václav Mencl, „problematičnost těchto pořadů se projevila v obrovské vlně stížností, a to jak ze strany pobouřených diváků, tak ze strany subjektů, které se domnívaly, že byly prostřednictvím některého z pořadu poškozeny, protože jich bylo pojednáno jednostranně a manipulativně z jejich hlediska. Rada projednala desítky analýz, které posuzovaly pořady typu Duel a Aréna, Kauzy a další, a v mnoha případech bohužel analýzy potvrdily, že tyto pořady bezprecedentním způsobem porušují bazální zásady objektu a vyváženosti. Rada proto opakovaně přistupovala k vydání upozornění na porušení zákona.“ Celý článek

MAFRA v roce 2018 opět potvrdila stabilní výsledky

14. července 2019 05:00 / Jan Mrzena
Mediální skupina MAFRA dosáhla v roce 2018 celkové EBITDA ve výši 351 milionů Kč, při celkovém obratu 3 804 milionů Kč. Skupina zvyšovala svůj výkon prakticky ve všech segmentech. Za výsledkem stojí stabilizované výkony v oblasti printu, a to jak placeného, tak i v gratis titulech. Dobrý výsledek se podařilo realizovat v online segmentu, stabilně důležitém zdroji vysoké efektivity celého vydavatelství, kde meziročně došlo k navýšení objemu i efektivity prodeje inzerce prostřednictvím programatických kanálů. Celý článek

Neprojednání výročních zpráv pěstuje odolnost televizních radních a upevňuje pozici Petra Dvořáka

13. července 2019 05:00 / Jan Mrzena
Je to už rok a půl, co Jaromír Soukup v Týdnu s prezidentem na své TV Barrandov otevřel téma odvolání Petra Dvořáka z postu generálního ředitele. Prezident Miloš Zeman tehdy načrtl scénář, jak by zásadní změny v České televizi mohly proběhnout. Pokud sněmovna dvakrát neschválí výroční zprávu, může odvolat radu a zvolit novou. Rada má v kompetenci odvolávat a volit generálního ředitele. Miloš Zeman připomněl, že při volbě nového generálního ředitele by došlo k větším personálním změnám. „Já bych si samozřejmě tyto změny velice přál. I když je jako prezident nemohu vůbec ovlivnit. To mohou ovlivnit pouze poslanci. Tak uvidíme, jestli to udělají,“ řekl v únoru 2018. Silná slova. Tehdy jsem popsal, jak by takové změny probíhaly podle zákona a jak dlouho mohly trvat. Celý proces by přesáhl horizont existence současné sněmovny. Jak s doporučením prezidenta Miloše Zemana naložili poslanci? Volební výbor brzy čtyři výroční zprávy České televize za roky 2016 a 2017 projednal a doporučil ke schválení. Později i premiér Andrej Babiš vyzval „své“ poslance ANO, aby při projednávání zpráv hlasovali pro jejich schválení. Ty čtyři zprávy se od konce letošního ledna snaží projednat plénum sněmovny. Názory klubů jsou známy – pro schválení zpráv budou hlasovat Piráti, KDU-ČSL, ČSSD, ODS, TOP i STAN. Pokud nepodrazí poslanci ANO svého předsedu Andreje Babiše, pak další hlasy přitečou právě od nich. Schválení některých zpráv nepodpoří KSČM, proti všem bude hlasovat SPD. Celý článek

Rádio Zet už může plně využít zázemí mediálního impéria Daniela Křetínského

12. července 2019 05:00 / Jan Mrzena
Na dvanáctém letošním zasedání projednala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 34 bodů programu. Vyhodnotila 8 stížností diváků a posluchačů, vydala tři upozornění na porušení zákona a rozhodla o zahájení jednoho řízení o přestupku. Rada tentokrát neudělila žádnou pokutu. Celý článek

Do Rady ČTK poslanci nezvolili nikoho

11. července 2019 05:00 / Jan Mrzena
Ve včerejším druhém kole sněmovna žádného člena Rady České tiskové kanceláře nezvolila. Volby se zúčastnil 181 poslanec, pro zvolení byl potřeba minimálně 91 hlas. Tomáš Mrázek (nominovaný ODS) získal 28 hlasů, Michal Semín (SPD) 39 hlasů, David Soukup (ANO) 82 hlasů a Josef Šlerka (Piráti a KDU-ČSL) 75 hlasů. „Bylo to druhé kolo této volby, nebylo úspěšné a volba tímto končí. Volební komise tedy bude vyhlašovat novou lhůtu pro nové nominace poslaneckých klubů na zářijovou schůzi Poslanecké sněmovny,“ řekl předseda volební komise Martin Kolovratník (ANO). Celý článek