logo Facebook
i slova jsou činy
ČM News

Tomáš Zdechovský: Politici, kteří urážejí novináře, nesnesou kritiku

14. května 2018 05:00 / Jan Mrzena
Těžce se rodící druhá vláda Andreje Babiše téma ochrany a postavení novinářů v České republice vnímá jako důležité. Co se objeví v připravovaném programovém prohlášení koalice ANO, ČSSD a KSČM se dozvíme brzy. Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové není stále vyšetřena, i tak rozhýbala mnoho zatuhlých kloubů a stala se tématem Evropského parlamentu. „Slovensko musí zajistit důkladné a nezávislé vyšetření vražd Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové a EU musí důsledněji chránit novináře a oznamovatele,“ stojí v jeho nelegislativním usnesení, pro které hlasovalo 573 poslanců (27 bylo proti, 47 se zdrželo). Česká média se v té souvislosti obrátila na naše europoslance. Aktuálně odpovídá Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL): Celý článek

Dita Charzanová: Urážky novinářů s maketou samopalu v ruce jsou útokem na svobodu slova

13. května 2018 05:00 / Jan Mrzena
Těžce se rodící druhá vláda Andreje Babiše téma ochrany a postavení novinářů v České republice vnímá jako důležité. Co se objeví v připravovaném programovém prohlášení koalice ANO, ČSSD a KSČM se dozvíme brzy. Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové není stále vyšetřena, i tak rozhýbala mnoho zatuhlých kloubů a stala se tématem Evropského parlamentu. „Slovensko musí zajistit důkladné a nezávislé vyšetření vražd Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové a EU musí důsledněji chránit novináře a oznamovatele,“ stojí v jeho nelegislativním usnesení, pro které hlasovalo 573 poslanců (27 bylo proti, 47 se zdrželo). Česká média se v té souvislosti obrátila na naše europoslance. Přinášíme názory Dity Charzanové (ANO 2011): Celý článek

Miroslav Poche: Urážky mezi politiky a novináři jsou neakceptovatelné

12. května 2018 05:00 / Jan Mrzena
Těžce se rodící druhá vláda Andreje Babiše téma ochrany a postavení novinářů v České republice vnímá jako důležité. Co se objeví v připravovaném programovém prohlášení koalice ANO, ČSSD a KSČM se dozvíme brzy. Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové není stále vyšetřena, i tak rozhýbala mnoho zatuhlých kloubů a stala se tématem Evropského parlamentu. „Slovensko musí zajistit důkladné a nezávislé vyšetření vražd Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové a EU musí důsledněji chránit novináře a oznamovatele,“ stojí v jeho nelegislativním usnesení, pro které hlasovalo 573 poslanců (27 bylo proti, 47 se zdrželo). Česká média se v té souvislosti obrátila na naše europoslance. Dnes odpovídá Miroslav Poche (ČSSD): Celý článek

První výsledky MEDIA PROJEKTu s novou metodikou - nárůst čtenosti tisku

11. května 2018 05:00 / Jan Mrzena
Včera byly zveřejněny výsledky výzkumu čtenosti periodického tisku MEDIA PROJEKT výsledky za 4. čtvrtletí 2017 a 1. čtvrtletí 2018. Od začátku letošního roku probíhá dotazování respondentů tak, že jedna desetina odpovídala prostřednictvím internetového dotazníku metodou CAWI. Podle výkonného ředitele Unie vydavatelů Václava Macha proběhla v tisku také kampaň, jejímž cílem bylo prezentovat sílu tisku jako média a zároveň požádat, aby lidé neodmítali účast ve výzkumu, pokud budou osloveni tazateli z realizujících agentur. Použití metody CAWI se pravděpodobně odrazilo ve výsledcích výzkumu příznivě mírným nárůstem počtu čtenářů tisku. To je mimo jiné výsledkem komfortnějších podmínek dotazování prostřednictvím online dotazníku. Podrobnější vyhodnocení všech aspektů nové metody výzkumu bude unie hodnotit, až bude shromážděn dostatek dat. Celý článek

Mgr. art. PETER DUHAN

10. května 2018 05:00 / Jan Mrzena
Peter Duhan v sobotu zemřel. Bylo mu 71let. Lidé od médií vědí z jeho profesního života mnohé. Takže to podstatné už jen stručně. Absolvent bratislavské Vysoké školy múzických umění pracoval do roku 89 jako dramaturg zábavy Československé televize. V letech 1991 – 92 byl ústředním ředitelem Československého rozhlasu, poté až do roku 2000 působil v soukromém sektoru. Od roku 2000 spolupracoval s Českým rozhlasem, konkrétně ČRo 6 – Rádio Svobodná Evropa, v roce 2007 byl jmenován ředitelem stanice. V roce 2009 se stal programovým ředitelem ČRo, od února 2010 prozatímním ředitelem a v červenci 2011 se stal ředitelem generálním. Na funkci rezignoval 3. listopadu 2015 – dle jeho tehdejších vyjádření ho k rezignaci vedly zdravotní důvody a téměř rok trvající neshody s Radou Českého rozhlasu. Celý článek

Volební výbor bude řešit starší zprávy ČTK a RRTV

09. května 2018 05:00 / Jan Mrzena
Zítra odpoledne bude řešit volební výbor Poslanecké sněmovny Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2016. Za agenturní radu bude zprávu obhajovat předseda Miroslav Augustin, zpravodajem je poslanec Pirátů Tomáš Martínek. Poté výbor projedná Zprávu o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2016. Zprávu bude obhajovat předseda rady Ivan Krejčí a zpravodajkou je poslankyně ANO Barbora Kořanová. Volební výbor tak pokračuje v úkolu, který sám sobě zadal – projednat znovu všechny zprávy, které sice projednal výbor minulé sněmovny (a doporučil je ke schválení), avšak na program pléna se již nedostaly. Projednávání starších zpráv Českého rozhlasu a České televize provázela tehdy rozjitřená atmosféra. V případě Českého rozhlasu šlo o kauzu reportáží Janka Kroupy o hospodaření Agrofertu na pozemcích bez jasných vlastníků. V případě České televize atmosféru vytvořil prezident Miloš Zeman tím, že zveřejnil své přání odvolat Radu České televize neschválením dvou jejích výročních zpráv. Tehdy se jednání výboru zúčastnilo mnoho novinářů i zástupců petice Pět vět (např. Jan Svěrák, Ondřej Vetchý), ale také mnoha televizních radních i vedení České televize v čele s generálním ředitelem Petrem Dvořákem. Celý článek

Kulatý stůl: Česká televize nemá problém s kontrolou ze strany NKÚ

08. května 2018 05:00 / Jan Mrzena
Koncem dubna zorganizovali ve sněmovně piráti Tomáš Martínek a Radek Holomčík kulatý stůl "K budoucnosti veřejnoprávních médií". Diskutovalo se hlavně o nezávislosti médií a jejím zajištění, o transparentnosti financování. Shoda panovala na tom, že veřejnoprávní média mají v demokracii nezastupitelnou úlohu, a proto musí zůstat zachována. Za Českou televizi se zúčastnili vedoucí úseku mediálního práva a smluvních vztahů Markéta Havlová, finanční ředitel David Břinčil a ředitel divize korporátních vztahů a komunikace Vít Kolář.  Celý článek

Kulatý stůl: Rozhlas má důkladné kontrolní mechanismy hospodaření

07. května 2018 05:00 / Jan Mrzena
Piráti Tomáš Martínek a Radek Holomčík zorganizovali koncem dubna ve sněmovně  kulatý stůl "K budoucnosti veřejnoprávních médií". Diskutovalo se hlavně o nezávislosti médií a jejím zajištění, o transparentnosti financování. Shoda panovala na tom, že veřejnoprávní média mají v demokracii nezastupitelnou úlohu, a proto musí zůstat zachována. Za Český rozhlas se semináře zúčastnil ředitel Regionálního vysílání Jan Menger, ředitel Ekonomiky Martin Vojslavský, právnička Helena Havlíková a ředitel Komunikace, marketingu a obchodu Jiří Hošna. Celý článek

V červnu končí jeden člen RČT a RČRo – volba nástupců zahájena

06. května 2018 05:00 / Jan Mrzena
V červnu končí mandát služebně nejstaršímu členovi Rady Českého rozhlasu Petru Šafaříkovi. V radě je od roku 2011, několik měsíců byl i jejím předsedou. V červnu skončí také mandát služebně nejstaršímu členu Rady České televize Janu Brandejsovi, který byl poprvé do rady zvolen v roce 2005.Předseda poslanecké sněmovny proto vyzval oprávněné instituce k podání návrhů kandidátů na volbu jejich nástupců. Organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy, mohou až do 16. května 2018 předložit volebnímu výboru Poslanecké sněmovny návrhy svých kandidátů. Celý článek

Vražda Jána Kuciaka: Evropský parlament žádá opatření na ochranu novinářů v celé EU

05. května 2018 05:00 / Jan Mrzena
Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové není stále vyšetřena. Tragická událost rozhýbala mnoho zatuhlých kloubů a stala se tématem po celé Evropě. Zasáhla mezinárodní novinářskou veřejnost, věnují se jí politické veličiny. V tomto týdnu se k ní vrátila třeba Angela Merkelová, ale také organizátoři letošního Světového dne svobody tisku, „Je potřeba upozornit, že se na sousedním Slovensku zatím za dva měsíce nepodařilo vyšetřit vraždu novináře Jána Kuciaka a v průběhu vyšetřování se bohužel nepodařilo ani dosáhnout nějakého výrazného pozitivního vývoje, který by vedl k objasnění tohoto zločinu,“ uvedla v tiskové zprávě Unie vydavatelů. Před dvěma týdny se tématu věnoval také Evropský parlament, „Slovensko musí zajistit důkladné a nezávislé vyšetření vražd Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové a EU musí důsledněji chránit novináře a oznamovatele,“ stojí v jeho nelegislativním usnesení, pro které hlasovalo 573 poslanců (27 bylo proti, 47 se zdrželo). Celý článek