logo Facebook
i slova jsou činy

David Smoljak: NAVRHLI JSME ZRUŠENÍ MOŽNOSTI ODVOLÁNÍ CELÉ RADY

28. února 2020 11:00

Veřejná služba, sousloví, které je nejen úkolem médií veřejné služby, tedy Českého rozhlasu a České televize. Ale také se objevují, a to opakovaně, diskuse, že je třeba přesněji specifikovat obsah tohoto pojmu. Senátor David Smoljak je ale přesvědčen, že „v zákoně je poměrně velmi precizně definováno, co je veřejná služba. Jsou to objektivní a ověřené informace další služby.“
V souvislosti s volbou nových členů mediálních rad veřejnoprávních médií se jistá část pozornosti ubírá ke způsobu volby. Politizace této volby je zcela zřejmá, úvahy o hlasovacích koalicích a nejrůznějších dohodách mezi poslaneckými kluby jsou rovněž součástí těchto voleb. Senátní komise pro sdělovací prostředky se médií zabývá, ale její role je výrazně omezena jejími reálnými možnostmi. Souvisí to i s tím, že v době schvalování příslušných zákonů fungovalo pouze poslanecká sněmovna. Právě to ale chtějí senátoři změnit a zapojit se do volby části těchto rad.

Senátor David Smoljak se dlouhodobě tématy z mediální oblasti zabývá, ještě před tím než byl zvolen senátorem. A říká: „Původně jsem prosazoval německý model, který funguje velmi dobře. Asi před čtyřmi lety se nám podařilo tento návrh dostat do parlamentu, ale nepodařilo se nám pro něj získat podporu. A to ani mezi vysílateli, úskalím bylo i to, kdo by měl právo nominovat člena rady.“

Změna zákonů by ale znamenala souhlas poslanců, k tomu by měla vést vyjednávací taktika, kterou senátoři iniciovali. Společné zasedání poslanecké i senátní mediální komise proběhlo koncem minulého roku, výstupem byla i výměna návrhů, které by umožňovaly rozdělení voleb členů mediálních rad veřejnoprávních médií mezi obě komory Parlamentu. Ke schvalování výročních zpráv České televize a Českého rozhlasu - dle zákona přísluší poslanecké sněmovně -, a je to rovněž argumentem pro volbu mediálních rad pouze sněmovnou, senátor David Smoljak říká: „Navrhli jsme zrušení instrumentu odvolání celé rady.“  Do povědomí se několik senátorů, četně Davida Smoljaka, dostala i v souvislosti s otevřeným dopisem, který kritizoval nominaci ing. Hany Lipovské, kterou do Rady České televize navrhla Biskupská konference. „Nevedla nás snaha kritizovat jednu z kandidátek, ale vedl nás k tomu k tomu, že biskupská konference navrhne člověka, který předem signalizuje, že dotyčný nerozumí danému médiu,“ vysvětluje David Smoljak.

Koncesionářské poplatky jsou řadu let ve stejné výši, v souvislosti s novými technologiemi a rozšířením vysílání výrazně narostly a narůstají náklady jak pro Českou televizi, tak pro Český rozhlas. Ovšem zdá se, že takový krok je nereálný, o čemž je přesvědčen i senátor David Smoljak a říká: „Koncesionářské poplatky by měly být valorizovány. Ale vidíme, že v současné době pro to není žádná politická vůle, takže by to bylo zbytečné.“

Nový rozhovor - tentokrát se senátorem Davidem Smoljakem - spustíte zde!